Om oss

År 2018 bildades Yalla Hjällbo som förening. Initiativet och den bärande idén kommer från Yalla Trappan i Malmö som startade 2010 och är idag ett arbetsintegrerade socialt företag vars huvuduppgift är att alstra sysselsättning till kvinnor i Malmö. I Göteborg har det kommunala bostadsbolaget Poseidon, föreningen Arabiska Bokstavscentret ABC och ABF Göteborg gemensamt gått samman och stiftat Yalla Hjällbo vars primära syfte är att generera arbete för utlandsfödda kvinnor som företrädesvis bor i Hjällbo och som står långt från arbetsmarknaden. Yalla Hjällbo medverkar för att minska utanförskap och bidra till självförsörjning för kvinnor i Hjällbo.

Det kommer att hända mycket i Hjällbo de kommande åren. Det ska byggas nya lägenheter, befintliga lägenheter ska renoveras och nya boendeformer ska tillföras i område. Dessutom sker en stor satsning på att öka tryggheten, förbättra skolresultaten och att öka sysselsättningen i Hjällbo. Satsningen på Yalla Hjällbo syftar till att alstra arbetstillfällen för kvinnor och mammor som länge stått utanför arbetsmarknaden.

Stiftarna och styrelsen i Yalla Hjällbo arbetar ideellt och stödjer föreningens verksamhetsidé och framtidsvisioner där sysselsättning och framtidstro byggs i både den sociala och fysiska miljön i Hjällbo.

Yalla Hjällbo Logo

Samverkan mellan tre parter

Målet är att ABC, ABF och Poseidon ska gemensamt driva verksamheten under ett startskede för att på sikt möjliggöra för föreningen Yalla Hjällbo att stå på egna ben som ett självförsörjande kooperativ.

De tre olika parterna bidrar med följande:

  • Inledningsvis finansierar bostads AB Poseidon en verksamhetsutvecklare för att utveckla Yalla Hjällbo: Poseidon är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar samtliga hyresrätter i Hjällbo. Hjällbo är ett av Poseidons utvecklingsområden där det drivs långsiktigt arbete för att stärka den ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarheten.
  • Genom ABF finns tillgång till erfarenhet och utbildning: ABF är Sveriges största studieförbund. Årligen genomför ABF Göteborg ca 4 500 studiecirklar och cirka 3 500 kulturarrangemang, föreläsningar och stadsvandringar. På uppdrag av Göteborgs stad driver Dotterbolaget ABF Vux vuxenutbildning med introduktionskurser och gymnasiestudier i kombination med yrkesutbildningar.
  • ABC bidrar med en etablerad utbildningsverksamhet och ett kontaktnät i Hjällbo: ABC fokuserar på social-, studie- samt kulturverksamhet. ABC har sedan 27 år tillbaka en bred verksamhet i Hjällbo, där man i samarbete med andra organisationer bygger nätverk och arrangerar föreläsningar, studiecirklar med mera.

 

YallaHjallbo

På bild: Dina Chebbo och Amir Sadayo, ABC, Reza Talebi, ABF, Svante Lahti, Heléne Blennermark Zendegani och Anders Söderman, Poseidon, Conny Pettersson, ABF.