top of page

OM YALLA HJÄLLBO

År 2018 bildades föreningen Yalla Hjällbo av det kommunala bostadsbolaget Poseidon, föreningen ABC och ABF Göteborg. Det primära syftet med bildandet var att generera arbete för utlandsfödda kvinnor som företrädesvis bor i Hjällbo och som står långt från arbetsmarknaden. 

Inspiration och hjälp har man tagit från Yalla Trappan i Malmö.

Satsningen bygger på samma modell som Yalla Trappan använt sig av.

Yalla Hjällbo driver själva och tillsammans med olika samverkanspartners projekt och aktiviteter som på olika sätt syftar till att öka den sociala hållbarheten.

Idag sysselsätter Yalla Hjällbo 6 kvinnor och har tre verksamhetsgrenar: Sömnad, lokalvård och Café & Catering.

IMG_5995.jpeg
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Ikon
bottom of page