Nyheter

Yalla Hjällbo har fått beviljat 150 000 kr i projektmedel från Västra Götalandsregionen för utveckling av verksamheten.