Verksamhetsgrenar

Syateljé

Företag och privatpersoner ska kunna anlita våra sömnadstjänster. Idag drivs ett sömnadsarbete med H&M i deras butik.

Lokalvård

Företag kan köpa lokalvårdstjänster av Yalla Hjällbo och på så sätt forma olika arbetstillfällen för målgruppen.

Yalla Hjällbo är en ideell förening som bildades år 2018 av ABC (Arabiska bokstavscentret), ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) samt allmännyttiga Bostads AB Poseidon för att öka sysselsättningen i Hjällbo. Målet är att generera jobb, självförtroende och en ekonomisk självständighet för områdets kvinnor som har varit arbetslösa länge. I början av 2020 fick Drivhuset Göteborg uppdraget att fortsätta bygga upp och utveckla verksamheten. 

Konceptet har tidigare utprovats på andra håll och baseras på Yalla Trappan, som ursprungligen startade i Rosengård i Malmö. Planen bygger på att kvinnor utifrån tidigare kompetenser och erfarenheter driver egna verksamheter. Därmed får långtidsarbetslösa kvinnor med utländsk bakgrund en väg in i arbetsmarknaden. På långsikt hoppas man därför minska arbetslösheten bland denna grupp och öka jämlikheten i Göteborg.

Läs mer om oss.