Verksamhetsgrenar

Catering

Yalla Hjällbo utbildar kvinnor inom livsmedelskunskap, kassahantering och matlagning. Detta för att kunna sälja god mat och olika bedårande bufféer från världens alla hörn i form av catering.

Syateljé

Vi utbildar kvinnor i sömnad och mönsterkonstruktion. Företag och privatpersoner ska kunna anlita våra sömnadstjänster. Idag drivs ett sömnadsarbete med H&M i deras butik.

Lokalvård

Yalla Hjällbo både utbildar och erbjuder praktik till kvinnor inom lokalvård. Företag kan därför köpa lokalvårdstjänster av Yalla Hjällbo och på så sätt forma olika arbetstillfällen för målgruppen.

Yalla Hjällbo är en ideell förening som bildades år 2018 av ABC (Arabiska bokstavscentret), ABF (Arbetarnas Bildningsförbund) samt allmännyttiga Bostads AB Poseidon för att öka sysselsättningen i Hjällbo. Målet är att generera jobb, självförtroende och en ekonomisk självständighet för områdets kvinnor som har varit arbetslösa länge. 

Konceptet har tidigare utprovats på andra håll och baseras på Yalla Trappan, som ursprungligen startade i Rosengård i Malmö. Planen bygger på att kvinnor utifrån tidigare kompetenser och erfarenheter driver egna verksamheter. Därmed får långtidsarbetslösa kvinnor med utländsk bakgrund en väg in i arbetsmarknaden. På långsikt hoppas man därför minska arbetslösheten bland denna grupp och öka jämlikheten i Göteborg.

Läs mer om oss.